MVO

MVO

Reeds voor het begrip MVO zijn intrede deed, was VanDerEng hier actief mee. Wij stippelen zorgvuldig onze strategie uit waarbinnen we actief rekening houden met onze medewerkers, klanten, leveranciers en het milieu.

Planet

Verstandig omgaan met het milieu is voor een kunststof verwerkend bedrijf een beste uitdaging. Zo hebben wij al de nodige ervaring opgebouwd met biologisch afbreekbare producten. Het is een kwestie van tijd en marktwerking maar wij zijn er van overtuigd dat wij in 2020 al onze materialen zonder afval kunnen verwerken. Zero Waste dus!
Interessant voor de evenementenmarkt zijn onze Eco-mogelijkheden. Consumptiemunten, ontstaan vanuit de Cradle to Cradle gedachte: vanuit onze traditionele stansproducties stansen wij ongeveer 15% tot 20% van het materiaal weg. Door alle restmaterialen bijeen te brengen. te vermalen en vervolgens te spuitgieten ontstaat een 100% gerecycled product.. Via deze Eco-munt hebben wij een prachtige toepassing voor het stansafval gevonden. Wij kunnen daarom niet alleen garanderen dat de Eco-munt geproduceerd wordt uit 100% gerecycled materiaal ook kunnen deze munten -mits door ons geproduceerd- na gebruik worden ingenomen. Na het wassen drogen en vermalen kunnen wij voorkomen dat dit materiaal noodgedwongen verbrand moet worden en verlagen wij onze footprint. Op deze manier dragen wij bij aan een duurzamer klimaat.

In 2018 zullen wij een groot deel van onze films volledig in eigen beheer produceren. Niet alleen kunnen wij dan een constante kwaliteit garanderen, ook kunnen wij vrijwel alle stansafval verwerken in de nieuwe films, zonder afbreuk van kwaliteit. Een bijkomend voordeel is tevens dat wij slimme fraudepreventieve oplossingen in onze films kunnen verwerken.

People

VanDerEng is in 2015 genomineerd voor de IJmond Social Award. Dit vanwege de wijze waarop wij langdurig omgaan met medewerkers met een beperking. Voor ons de normaalste zaak; wij hebben allemaal wel een of meerdere beperkingen. De meeste van ons kunnen dit goed maskeren, andere wat minder. VanDerEng geeft iedereen een gelijke kans.

Het feit dat we dit al jaren doen, continue innoveren én tegelijk absoluut gezond bedrijfsresultaat behalen, was aanleiding voor deze nominatie. Niet voor niets koesteren wij onze kernwaarden: Veiligheid, Nieuwgierigheid, Samenwerking en Innovatie.

Profit

VanDerEng is een gezond, commercieel bedrijf en wij zijn zeker niet vies van een gezond bedrijfsresultaat. Natuurlijk vinden wij het zelf nooit genoeg, maar het feit dat wij door alle crisisjaren heen ons productiematerieel hebben kunnen uitbreiden, vernieuwen en optimaliseren geeft ons zelf de bevestiging dat we wellicht niet voor de hoofdprijs kunnen gaan maar zeker, tezamen met onze bovengenoemde kernwaarden tot de top van de markt behoren.