Missie & Visie

Missie

‘Het is niet de sterkste soort die overleeft …
Het is degene die zich het beste kan aanpassen.’
(Charles Darwin, 1859)

VanDerEng is toonaangevend producent van informatiedragers te gebruiken voor het identificeren van personen, producten en processen. Naast de productie van niet zelfklevende industriële labels en etiketten ondersteunt VanDerEng de optimalisatie van processen, die plaats vinden bij organisaties in de tuinbouw, de voedingsindustrie, de zware industrie en de vrijetijdsindustrie.

Het is echter in deze tijd voor voortdurende versnelling bijna onmogelijk om een heldere en toekomst bestendige Missie te bepalen. Het is ook niet zinvol, als we kijken naar het tempo waarin technologische ontwikkelingen zich voltrekken. Veel belangrijker is dat wij vanuit onze niche positie wendbaar en snel zijn en blijven. Om vanuit deze kracht te anticiperen op marktontwikkelingen. Innovatie is daarom een van de belangrijkste speerpunten.. Terugkijkend maar vooral naar de toekomst bezien, zal ons bestaansrecht meer en meer voortvloeien uit een voortdurende ontwikkeling van producten en diensten vanuit de driehoek Product-Markt-Technologie.

Visie

Why
Wij hebben een aanstekelijke passie voor een goed en degelijk product, wat perfect aansluit bij het proces van de klant. Wij hebben een grote mate van nieuwsgierigheid om onszelf jaar in jaar uit te verbeteren. Wij zijn ons bewust dat wij zorgvuldig met ons milieu om moeten gaan en willen dit ook graag. Wij omarmen een inclusief personeelsbeleid omdat wij er van overtuigd zijn dat juist diversiteit kleur en inspiratie geeft aan organisaties. Om te illustreren op welke wijze wij met ons milieu om willen gaan hebben wij een film gemaakt die wij samen met onze brancheorgansiatie NRK hebben laten maken! ( Zie video hiernaast )

How
Vanuit een inspirerende werkomgeving creëren we veiligheid en stimuleren wij persoonlijke ontwikkeling. Wij houden van een intensieve interactie met onze klanten. We hebben ultra korte lijnen, kunnen snel beslissen en onderscheiden ons daadwerkelijk door een oplossingsgerichte benadering. Wij zijn niet de goedkoopste maar wel dé specialist in onze deelmarkten voor sterke en op de omgeving afgestemde kunststof maatwerkproducten. Hierdoor kunnen wij een integrale kostprijs realiseren die absoluut doordachter én goedkoper is dan wie dan ook. Vanuit een vanzelfsprekende co-creatie met onze klanten en leveranciers blijven wij groeien met name over de as van onze technologische innovatie.

 

What
Wij ontwikkelen en produceren heavy duty kunststof producten welke qua vorm en materiaal exact zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Kernwaarden

  • Innovatie
  • Nieuwsgierigheid
  • Samenwerking
  • Veiligheid