Inclusief beleid leidt tot exclusieve voordelen?

Inclusief beleid leidt tot exclusieve voordelen?

Inleiding: wat is inclusief personeelsbeleid eigenlijk.

Tegenwoordig staan de kranten vol van inclusiviteit, positieve discriminatie, discriminatie, afstand tot de arbeidsmarkt, LHBTQIA+, etc. En terecht dat dit bij velen op de agenda staat. Ieder bedrijf gaat hier op zijn eigen manier mee om, maar hoe gaat VanDerEng hiermee om?

Inclusief Personeelsbeleid is -volgens ons- een benadering waar iedereen ertoe doet en van waarde is. Ongeacht of misschien wel dankzij de verschillen. HR realiseert dat de bezetting een spiegel is van de samenleving; in leeftijd, geslacht, geaardheid, etnische achtergrond, opleiding, milieu en ervaring.

De bedrijfsprocessen zijn slim en flexibel beschreven waardoor iedere medewerker bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. De werving is echt doordacht waardoor dit veel verder gaat dan het werven van mensen met een afstand tot de samenleving; wat hebben wij als organisatie nodig om veerkrachtig in te spelen op in- en externe factoren. R&D die niet alleen kijkt naar technologische innovatie maar ook naar sociale en culturele innovatie. Een flexibele, leergierige en vooral veilige organisatie.

Dat levert bij de implementatie best meer kopzorgen op maar leidt wel tot een onderneming die snel kan inhaken op trends, of soepel kan meeveren als het even tegenzit.

Collega's op bedrijf uitjes diversiteit blog nieuws

Inclusiviteit en diversiteit, zoek de verschillen

Inclusiviteit gaat er vanuit dat alle medewerkers binnen een organisatie gelijk worden behandeld.  Dat iedereen binnen de organisatie evenveel middelen en kansen beschikbaar krijgt waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en zodoende optimaal kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie waar ze werken.

Diversiteit houdt in er in binnen de organisatie medewerkers actief zijn die (bewust) onderling van elkaar verschillen. Die diversiteit impliceert dat er voldoende verschil bestaat qua geslacht, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd, persoonlijkheid, religieuze overtuigingen, geaardheid, taal, opleiding en expertise.

Deze twee begrippen worden vaak naast en door elkaar gebruikt, maar er is wel een verschil. Diversiteit gaat over de verschillende eigenschappen en kenmerken die medewerkers uniek maken, inclusie gaat over het gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat mensen zich veilig en gerespecteerd voelen en ervaren dat ze deel uitmaken van een groter maar vooral ook een gezamenlijk geheel.

Wanneer werkt inclusie

Inclusie werkt alleen als het ook echt gemeend is. Geen greenwashing omdat marketing dit verstandig acht, maar een echte geïnstitutionaliseerde waarde, die in alle haarvaten van de organisatie is terug te vinden. Wat overigens altijd in de top moet beginnen. Een directie die een visie op inclusie moet dragen en hier ook een daadwerkelijke voorbeeldrol in vervult. Inclusie betekent overigens ook dat je het lef moet hebben om bewust te selecteren op profielen die voor de personeelssamenstelling nodig zijn; qua leeftijd, sexe en bijvoorbeeld huidskleur. Creëer ook voldoende ruimte voor een eigen invulling van de bedrijfsprocessen, waardoor er op een natuurlijke wijze veel meer zelfsturing gaat ontstaan.

Waarom VanDerEng al jaren inzet op inclusiviteit en diversiteit

VanDerEng bestaat al sinds 1894 en is ontstaan als een lokale organisatie die midden in de plaatselijke gemeenschap was verankerd. Vanuit die achtergrond voelde VanDerEng zich verplicht om ook zonen of dochters van omwonenden die op school niet zo goed mee konden komen een plekje te geven.

Na 4 generaties als familiebedrijf te hebben bestaan is in 2007 het bedrijf verkocht aan een externe partij. Vanaf die tijd is er actief gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dus ook diegenen die wellicht op school niet de beste resultaten lieten zien. En wat bleek? Als medewerkers daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd zijn, kunnen zij, ondanks bijvoorbeeld een leertrauma, gemakkelijk theoretische stof of nieuwe technieken aanleren. Mits dat dit op een afgestemde manier plaatsvond. Met name theorie die direct in praktijk gebracht kon worden leverde opzienbarende resultaten op.

In de jaren hierna is actief gestuurd op een diverse personeelssamenstelling. Dit is niet alleen goed voor de waarde van VanDerEng maar met name voor de veerkracht, cultuur en verdienvermogen.

Ook diverse studies geven aan dat een inclusieve organisatie op de langere termijn een hoger bedrijfsresultaat laten zien dan organisaties met een monocultuur.

 

Voorwaarden tot succes

Essentieel voor een succesvol inclusief beleid is het voorbeeldgedrag van het management. Ondanks dat deze medewerkers zich dat niet altijd realiseren wordt er naar hen gekeken. Belangrijk is het lef om bewust op specifieke eigenschappen te selecteren, ondanks dat dit soms wordt ervaren als positieve discriminatie. Zorg daarnaast vooral; voor een veilig werkklimaat. Juist vanuit een veilige werkomgeving durven medewerkers zich te ontwikkelen, waardoor innovatie over een breed terrein van binnenuit komt.

 

Conclusie.

Door diversiteit en inclusiviteit tot beleid te maken, zorgt VanDerEng dat nieuwe en huidige medewerkers gelijke kansen krijgen om hun talent optimaal te ontwikkelen. Het zorgt voor diversiteit in de teams wat niet alleen belangrijk is vanuit een ethisch perspectief, maar met name bijdraagt aan  het welzijn, de productiviteit en de prestaties van collega’s. Op deze manier ontstaan voordelen als een hogere productiviteit, veel meer innovatiekracht, een sterker merk en betere bedrijfsresultaten.

 

Ernst de Haas

Directeur eigenaar VanDerEng BV.